Мовні курси

ПЗВО «Академія кіно та нових медіа» здійснює навчання іноземних  слухачів на підготовчих мовних курсах та також навчання за кошти фізичних та юридичних осіб, які вступають для здобуття ступеню бакалавра за акредитованою спеціальністю «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво»


 

При оформленні на навчання на підготовчі мовні курси іноземці та особи без громадянства повинні подати до Академії такі документи:

  • 1) оригінал документа про попередню освіту та додаток про освіту з переліком вивчених предметів і одержаних за них балів/оцінок, легалізовані або апостиль до документа про освіту.
  • 2) завірений нотаріально переклад українською мовою документа про освіту та додатку з переліком вивчених предметів і одержаних за них балів/оцінок;
  • 3) медичний сертифікат про стан здоров’я, який засвідчує відсутність медичних протипоказань для навчання в Україні (консульська легалізація);
  • 4) копію страхового полісу України на надання екстреної медичної допомоги;
  • 5) копію національного паспорта (переклад українською мовою, завірений нотаріально);
  • 6) оригінал «Запрошення на навчання»;
  • 7) 4 фотокартки розміром 3 x 4 см;
  • 8) квитанція про оплату за навчання на підготовчих курсах.

 

На підготовчих мовних курсах слухачі мають можливість інтенсивного вивчення української мови протягом двох семестрів (один навчальний рік).

Прийом на навчання іноземців здійснюється впродовж року.

Головною метою підготовчого відділення є забезпечення мовної підготовки, мова має стати засобом комунікації та інструментом для отримання майбутньої спеціальності.

Навчання проводиться висококваліфікованими фахівцями.

Після успішного закінчення навчального року слухачі підготовчого відділення отримають сертифікат державного зразка для подальшого навчання в ПЗВО «Академія кіно та нових медіа» або інших закладах вищої освіти.

Повна інформація для вступу іноземцям

Завантажити pdf