Вартість

Перелік спеціальностей, освітніх програм, конкурсних пропозицій за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Приватний  заклад вищої освіти «Академія кіно та нових медіа»

Додаток №1  до Правил прийому  для здобуття вищої освіти  до Приватного закладу вищої освіти «Академія кіно та нових медіа» в 2022 році

Бакалавр

Галузь знань Спеціальність
(напрям підготовки)
Освітня програма Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання Вартість одного року навчання, грн. * Можливість вступу для іноземців та осіб без

громадянства                         на форми навчання

Код Назва Код Назва Назва Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання Денна форма навчання Заочна форма навчання
 

02

Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Режисура кіно та сценарна майстерність 40 30 4 р. 27000 12000 Ні
 

02

Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Організація кіно- й телевиробництва та нових медіа 20 20 4 р. 27000 12000 Ні
02 Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво Операторська майстерність 40 10 27000 12000 Так
02 Культура і мистецтво 026 Сценічне мистецтво Акторське мистецтво та режисура драматичного театру 40 20 25000 12000 Ні

*Вартість вказана за 2022-2023 р.р.