Абітурієнту

Мотиваційний лист

Що таке мотиваційний лист?

Мотиваційний лист — це діловий документ, який пише та подає під час вступу абітурієнт. Перше враження про нього приймальна комісія складає саме за цим листом. Він двічі пов’язаний з мотивацією. По-перше, демонструє бажання людини навчатися саме певної професії та саме в цьому закладі вищої освіти. По-друге, має вмотивувати академію зарахувати саме цього абітурієнта як найкращого кандидата у студенти.

Коли подавати мотиваційний лист?

Одночасно з поданням документів.

Які вимоги до оформлення?

Обсяг 1,5–3 сторінки, документ Word, класичний для ділового стилю 14 кегль Times New Roman з 1,5 інтервалом. Текст варто розбити на абзаци.

Торік деякі заклади освіти  вимагали електронний підпис або ж надсилати написаний, а не надрукований лист із підписом. Нині процедура має бути спрощеною: розглядають можливість подавати мотиваційні листи через систему ЄДЕБО.

Завіряти чи ставити печатки у школі не треба.

Невеликий обсяг вимагає лаконічності: пишіть про найважливіше, щоб показати вашу зацікавленість та підготовчу роботу.

Що потрібно зробити ще до написання?

 • Проаналізувати досягнення та особисті якості.
 • Зібрати максимум інформації про академію та обрану спеціальність.

Перелічити відзнаки та нагороди?

Ні, цього замало. Є алгоритм, що дасть змогу нічого не пропустити.

 1. Занотуйте інформацію з надлишком, тобто згадайте по роках усі шкільні успіхи, участь у позашкільному житті (гуртки, творчі студії), в олімпіадах, фестивалях, фахових конкурсах, хобі. Важливий досвід роботи, якщо він є, досвід волонтерства, практики, участь у творчих проєктах, майстер-класах, тренінгах.
 2. Оберіть лише те, що має безпосередній стосунок до бажаної спеціальності.
 3. Обов’язково підкресліть хороші академічні результати з предметів, які в пріоритеті для цієї освітньої програми. Якщо навіть вони не такі ідеальні, як хотілося, можна вказати, що ці науки викликали цікавість, легко давалися, спонукали глибше занурюватися в тему.
 4. Не вигадуйте, не перебільшуйте. В ідеалі пишіть те, що можна довести (документами, навичками).

А що про себе писати?

 • Запитайте у знайомих, які якості вас характеризують, на їхню думку.
 • Почитайте професійний портрет спеціаліста, яким плануєте стати, посадові вимоги.
 • Оберіть ті якості, котрі є в обох списках. Не пишіть загальних фраз. Краще написати дві риси, які проілюстровані прикладами, ніж низку прикметників.
 • Обґрунтуйте, чому обрали саме цю професію (подивіться у зразках мотиваційних листів, які причини вказують інші абітурієнти

 

Чи лист має нагадувати есе?

Ні, це різновид ділової кореспонденції, яка має офіційно-діловий стиль.

Якою має бути структура?

 1. «Шапка» у правому верхньому куті листа. Це дані про особу, до якої адресовано лист (прізвище, ім’я, по батькові (ПІБ), посада, назва академії), та про того, хто пише лист (ПІБ, адреса, імейл, номер телефону). Зразок «Шапки» наведений в кінці документу.
 2. Вступ, який починається з особистого звертання в шанобливій формі. У цьому абзаці треба пояснити, з якою метою звертаєтеся і чого прагнете.
 3. Основна частина. Найбільша, у якій послідовно, аргументовано та лаконічно розкриваєте низку питань. Чому зацікавилися спеціальністю, як дізналися про виш, чому хочете навчатися саме в ньому, чому академія має обрати саме вас, якими бачите перспективи, професійне життя після завершення навчання.
 4. Підсумки: два-три речення, де абітурієнт підтверджує, що готовий до старанного навчання та впевнений у правильному виборі.

 

          ЗРАЗОК «ШАПКА» МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ.

          Ректору Приватного закладу вищої освіти

          «Академія кіно та нових медіа»

          Лавріненко Юлії Валеріївні

          Коваленко Сергія Вікторовича

          м. Київ , вул. Перемоги 22, кв. 1

          email: koval@gmail.com

          тел.:(0..) 000 00 00